W październiku 2018 roku rozpoczęliśmy 21. rok działalności Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Tym razem naukę rozpoczyna pięć studentek i pięciu studentów. Na drugim roku naukę kontynuuje również dziesięć osób, mamy więc łącznie 20 studentów. Nauka w Szkole przebiega bowiem w formie dwuletniego kursu.

Bardzo zróżnicowany jest wiek osób uczących się w Szkole, jak i wiek jej wykładowców. Najstarszy wykładowca ma 74 lata, najmłodszy 29. Wśród studentów jest podobna rozpiętość – od 68 do 14 lat! W tym roku zrobiliśmy wyjątek dla bardzo dojrzałego nastolatka, który jest czynnie zaangażowany w życie swojej parafii i bardzo pragnął rozpocząć naukę w Szkole Biblijnej. W normalnym trybie przyjmujemy do Szkoły osoby po ukończeniu 16 roku życia. Za to górnej granicy nie ma!

Studenci deklarują, że chcą lepiej poznać Boże Słowo, aby móc w bardziej kompetentny i odpowiedzialny sposób włączyć się w życie swoich wspólnot, a także dla osobistego rozwoju intelektualnego i duchowego.

Są wśród nich ludzie młodzi i emeryci, dominują jednak przedstawiciele średniego pokolenia, wykonujący różne zawody, np. informatyka, pielęgniarki, geodety, kuratora sądowego, pedagoga. Łączą pracę zawodową, obowiązki rodzinne i zaangażowanie w różne działania społeczne, ze studiami w trybie zaocznym. Wymaga to oddania i dobrej organizacji, bo studiowanie w Szkole Biblijnej to nie tylko całodzienne sesje w dwie soboty każdego miesiąca, ale też praca własna pomiędzy sesjami, przygotowanie się do egzaminów. Dlatego słuchaczy Szkoły można nazwać pasjonatami, podobnie zresztą jak jej wykładowców, którzy prowadzą zajęcia w Szkole Biblijnej jako wolontariusze. Wszystkich łączy jedna pasja: pragnienie poznawania, zgłębiania Bożego Słowa i uczenia się, jak zgodnie z tym Słowem żyć.

Statystyczny słuchacz Szkoły Biblijnej ma wykształcenie średnie lub wyższe, ale jeśli chodzi o pozycję społeczną, wykonywany zawód, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych i kościelnych, doświadczenie zawodowe, wiek, mamy tu spektrum różnorodności i ta różnorodność sprawia, że cała grupa, wcześniej czy później, funkcjonuje jak rodzina, i to co najmniej trzypokoleniowa.

Takie jest doświadczenie 20. dotychczasowych roczników Szkoły, wierzymy, że i tym razem tak będzie!

Słuchaczom i wykładowcom Szkoły Biblijnej CME życzmy wytrwałości, mądrości, radości z poznawania biblijnych prawd i przede wszystkim Bożego błogosławieństwa. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach!

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Biblijnej CME nastąpiła w trakcie nabożeństwa żniwnego w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie 7 października 2018 r.

Foto: Krzysztof Rakowski

chevron-right chevron-left

Nasi partnerzy