CME i Projekt Erasmus+

CME i Projekt Erasmus+

Kształcenie wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom

 

Czas trwania projektu
1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku

 

Opis
Kontekst, podłoże i motywacja do uczestnictwa w tym europejskim projekcie stanowi dla nas obecna sytuacja imigrantów i uchodźców w wielu krajach. Ucieczka ludzi do Europy, przyjmowanie ich oraz towarzyszenie im to dla nas wielkie wyzwanie. Z tego względu kształcenie, zwłaszcza wolontariuszy, wydaje się niezbędne.

Celem projektu jest przygotowanie specjalistów zajmujących się kształceniem osób dorosłych do zdobycia przez nich kwalifikacji do kształcenia wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom. Jego istotę stanowi szczególny sposób zwrócenia się w stronę ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia migracji lub ucieczki z kraju pochodzenia. Dokonuje się on poprzez wzięcie pod uwagę ich kulturowego, a przede wszystkim religijnego kontekstu oraz dostrzeżenie w nich potencjału pomocnego w życiu. Jest to innowacyjne podejście, ponieważ taki sposób udzielania pomocy w zasadzie nie występuje.

 


Spotkania w ramach partnerstwa europejskiego

·           14.09.2016 r. w Belgii: Rozpoczęcie współpracy

·           9-11.12.2016 r. w Bratysławie: Przyjrzenie się realiom życia imigrantów i uchodźców

·           23-26.02.2017 r. w Czeskim Cieszynie: Kształcenie interkulturalnych i międzyreligijnych kompetencji

·           Maj 2017 r. w Düsseldorfie: Zalążki koncepcji kształcenia wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy

 

Planowane rezultaty
Wśród planowanych wyników należy rozróżnić te materialne i te niematerialne.

Do materialnych należy zaliczyć wspólne spotkania oraz wszystkie spisane materiały. Chcemy zwrócić uwagę na dwa działania, wynikające bezpośrednio z tego partnerstwa. Pierwszym z nich jest opracowanie materiałów do przygotowania koncepcji kształcenia wolontariuszy. Zostaną one opracowane pisemnie i możliwe szeroko rozpowszechnione. Drugim jest współpraca partnerskich organizacji w przyszłości, czyli kontynuacja rozpoczętego współdziałania i rozszerzenia go, na ile to będzie możliwe, w nowym projekcie współpracy.

Do wyników niematerialnych zaliczamy te, które są związane z poszerzaniem wiedzy i kompetencji uczestników ze współpracujących ze sobą organizacji. Za pośrednictwem osobistej wymiany doświadczeń i dokonywania refleksji mogą oni uczyć się lepszego nawiązywania relacji z innymi ludźmi. W spotkaniach o charakterze kształceniowym prowadzi to do lepszej komunikacji oraz do wypracowania wartościowych koncepcji kształcenia w kontaktach międzyludzkich.

 

Uczestniczące organizacje

·           Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling

·           Europäisches Institut für interkulturelle und interreligiöse Forschung

·           Mezinarodni akademie pro diakonii a socjalni cinnost, stredni a wychodni Europa, o.p.s

·           Islamische Seelsorge für muslimische PatientInnen in Österreich

·           Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta (Comenius University in Bratislava
   Evangelical Lutheran Theological Faculty)

·           Caritas Vlaanderen vzw

·           Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

·           Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

Więcej o europejskim programie Erasmus+ na stronie https://ec.europa.eu/info/education_pl.
Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP