Kurs prowadzenia szkółek niedzielnych dla początkujących

Kurs prowadzenia szkółek niedzielnych dla początkujących jest przeznaczony dla osób, które chcą zaangażować się w prowadzenie szkółek niedzielnych lub pomoc w ich trakcie. Szkolenie składa się z około trzech zjazdów i prowadzone jest warsztatowo.

Uczestnicy w ramach ćwiczeń przygotowują szkółki niedzielne na daną porę roku kościelnego, które później mogą przeprowadzić w swoich parafiach.

Program obejmuje przygotowanie i poprowadzenie: lekcji biblijnej, nauki wersetu biblijnego, prac plastycznych, gier i konkursów. Poruszane są także tematy związane z modlitwą, pieśniami i nabożeństwem.

Szkolenie dla wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji jest bezpłatne.

KURSY W TWOJEJ PARAFII
Kurs może być zorganizowany w twojej parafii dla grupy kilku lub kilkudziesięciu osób. Warunki organizacji ustalane są indywidualnie.

Kontakt
Danuta Ostruszka
tel. 33 852 97 81
e-mail: danuta.ostruszka@cme.org.pl

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP