Kurs homiletyczno-liturgiczny

Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowuje do prowadzenia spotkań biblijnych, studiów biblijnych, rozmyślań i nabożeństw lektorskich, a także przygotowuje do zdawania egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP.

W ciągu roku szkolnego zorganizowanych jest 18 zjazdów w soboty w godz. 8.00–14.00. Nauka trwa rok i obejmuje 90 godzin lekcyjnych (po 45 min.) oraz indywidualne praktyki.

 

Warunki przyjęcia

• Ukończenie Szkoły Biblijnej Centrum Misji i Ewangelizacji lub bycie w trakcie egzaminów końcowych

• Wstępna rozmowa kwalifikacyjna

• Dostarczenie do sekretariatu następujących dokumentów:

- wypełnionego podania o przyjęcie (formularz do pobrania ze strony www.szkola.cme.org.pl)

- życiorysu

- opinii proboszcza parafii

- rekomendacji osoby polecającej

- dyplomu ukończenia Szkoły Biblijnej lub zaświadczenia o zdawaniu egzaminów końcowych

 

Opłata

525 zł za rok, płatne w trzech ratach: 175 zł do 31 października, 175 zł do 31 stycznia, 175 zł do 30 kwietnia. W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz posiłki.

 

Nabór

Rozmowy wstępne odbędą się 12 i 19 września 2015 r. o godz. 9.00. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu do 7 września 2015 roku. Rok szkolny rozpoczyna się 11 października (inauguracja nabożeństwem w Kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, ul. ks. Karola Kulisza 66 oraz pierwsze zajęcia w Centrum Misji i Ewangelizacji przy ul. Misyjnej 8).

 

Kontakt

cme@cme.org.pl / tel. 33 8529 781


ULOTKA "KURS HOMILETYCZNO-LITURGICZNY 2015/2016) do pobrania (pdf). Pobierz, pokaż, przekaż, zachęć innych!


* * *

Kurs homiletyczno-liturgiczny jest prowadzony w ramach CENTRUM KSZTAŁCENIA WOLONTARIUSZY, które jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. CENTRUM prowadzi kursy dokształcające w systemie zaocznym w Dzięgielowie koło Cieszyna oraz wyjazdowym na zaproszenie. CENTRUM proponuje także:
  • Kurs Liderów przygotowujący do prowadzenia grup metodą przywództwa rówieśniczego
  • Kurs Duszpasterski prowadzony według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
  • Warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów grup odwiedzinowych i hospicyjnychCopyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP