Dołącz do tych, którzy wspierają CME

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest „ewangelicką (chrześcijańską) organizacją pozarządową pożytku publicznego”. Łączymy dwie ważne sfery życia - kościelną i społeczną. Mają wspólny mianownik - to wspólnota.  

Myślimy o całym człowieku
CME działa dla poprawy jakości życia. Poprawa jakości życia związana jest z konkretną pomocą charytatywną (dla ewangelików to diakonia - dzieła miłosierdzia), a więc ze sferą ciała i z pomocą w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia, a więc ze sferą duchową (w rozumieniu ewangelickim – ewangelizacją).

Prosimy o wsparcie
W wypełnianiu naszych zadań korzystamy ze wsparcia duchowego, fizycznego i materialnego osób, dla których cele ewangelizacyjne, misyjne, społeczne, charytatywne i kulturalne cele CME są ważne. Dlatego prosimy o:

Prosimy o 1%
W 2016 roku Centrum Misji i Ewangelizacji otrzymało 76 990,39 zł, co pozwala nam działać i zmieniać życie konkretnych osób oraz wpływać na poprawę jakości ich życia.
W 2015 roku CME otrzymało z 1% podatku - 66 504,55 zł. (zobacz źródło prasowe)

W Polsce pomimo corocznego wzrostu liczby osób decydujących się na przekazanie 1% wciąż jest to liczba niska, bo robi to tylko połowa z osób uprawnionych do przekazywania 1%. Dlatego zachęcamy do dołączenia do tej grupy oraz do zachęcania swoich znajomych i członków rodziny, aby również przekazywali 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji. Jeden procent rozwija społeczeństwo obywatelskie i organizacje działające na rzecz dobra wspólnego, które w wielu dziedzinach działają szybciej i sprawniej niż jednostki państwa. W wypadku Centrum Misji i Ewangelizacji można nawet dokładnie podać, na które działania pieniądze mają być przeznaczone. (zobacz listę)

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP