Konta bankowe

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FINANSOWANA Z 1%
oraz z wpłat dokonywanych na konta:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001

ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
 • grupy artystyczne - Klauni, zespoły muzyczne - CME i Projekt, teatralny Duet SU
 • "Daj dzieciom nadzieję" - wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku 6-17, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • działalność pedagogów ulicy w Bytomiu
 • imprezy i spotkania dla młodzieży
 • Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
 • pomoc dla Afryki – wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności charytatywnej i edukacyjnej Polaków na rzecz Pobe Mengao oraz Jibo w Burkina Faso
 • poradnictwo psychologiczno-pastoralne
 • program radiowy „Po prostu” – nadawany codziennie przez pół godziny
 • "Rodzina rodzinie" – pomoc finansowa rodzinom na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 • Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie – wykłady biblijne, seminaria, warsztaty, koncerty i spotkania
 • wolontariat w CME i szkolenia dla wolontariuszy
 • Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych na Ukrainie

DZIAŁALNOŚĆ KULTOWA
ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154

 • Ofiary na działalność CME
 • Działalność administracyjna CME

FUNDUSZE CELOWE
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002

 • Rodzina rodzinie
 • Daj dzieciom nadzieję
 • Pomoc dla Afryki (Burkina Faso)
 • Projekt Ukraina (seminaria i szkolenie, służba Agaty Shvarts)
 • Szpital w Asuanie (wysłanie pielęgniarki)

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (GOSPODARCZA) CME
ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 65 1050 1083 1000 0022 7983 6957

 • Obsługa sprzedaży realizowanej za pośrednictwem strony www.warto.com.pl

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 18 1050 1083 1000 0023 0110 3210
 • Konto projektu 1000x1000
Pieniądze gromadzone na kontach funduszowych są wydawane zgodnie z celami każdego z nich. Nad każdym z nich czuwa lub będzie czuwać Komisja powołana przez Radę Centrum Misji i Ewangelizacji.

Więcej o funduszach celowych
Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP