Kierunki pracy

Pięć głównych kierunków pracy:
  • Szkolenie, kształcenie i promowanie wolontariatu
  • Organizowanie spotkań, konferencji i akcji ewangelizacyjnych
  • Wspieranie pracy diakonijnej i charytatywnej
  • Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej
  • Wspieranie powstawania nowych grup, zborów, parafii

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP