Informacje o nas

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP prowadzi działalność na terenie całej Polski w ramach Kościoła i społeczności lokalnych, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych.

Misją CME  jest rozbudzanie życia duchowego i towarzyszenie chrześcijanom, szczególnie członkom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w zwiastowaniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie ich codziennym życiem – słowem i czynem – przez:
•    motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania zdolności i podnoszenia kwalifikacji,
•    wspieranie w organizowaniu się, aż do powstawania nowych parafii luterańskich,
•    proponowanie projektów, metod i materiałów.

Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego, której misją jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych.

Centrum Misji i Ewangelizacji współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji projektów w różnych miejscach Polski oraz partnerskimi organizacjami międzynarodowymi.Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP