Wolontariat

Nasza oferta

Obecnie poszukujemy wolontariuszy do:


Wolontariat Centrum Misji i Ewangelizacji to: 
– możliwość aktywnego zaangażowania się w Kościół,
– rozwój i nowe doświadczenie,
jakość 
– świadomy wybór bycia cząstką wielkiej społeczności ludzi chcących coś zrobić,
– kreatywność, 
– nowe wyzwania,
– przekazywanie dobrych wzorców (odpowiedzialność, troska o innych i wspólna praca), 
– budowanie więzi z ludźmi i Bogiem (więzi opartych na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz wsparciu).

CME proponuje:
Wolontariat dla każdego.

Nowość!
Rodzaje wolontariatu:
Wolontariat rodzinny to przestrzeń stworzona specjalnie dla zaangażowania całych rodzin we wspólne działanie, aby promować i wzmacniać  wartość, jaką jest rodzina, wzmacniać więzy między jej członkami oraz promować prospołeczne postawy. 
Wolontariat 55+ to możliwość bycia aktywnym, dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Bycie na emeryturze wcale nie musi być nudne!
E-wolontariat to rodzaj wolontariatu dla tych, którzy spędzają czas przed komputerem i w jego przestrzeni chcą się rozwijać  – bo choć e-wolontariat odbywa się w wirtualnym świecie, przynosi wymierne korzyści w świecie realnym.

Zdecyduj, jaka forma wolontariatu cię interesuje i skontaktuj się z nami.
Wolontariat długoterminowy to forma wolontariatu dla tych, którzy chcą z nami współpracować dłużej niż 30 dni i podpiszą porozumienie wolontariackie.
Wolontariat akcyjny to forma zaangażowania przy konkretnej imprezie/akcji.

Oto wybrany zakres działań wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji, z których korzystaliśmy jako organizacja:

 • pomoc w realizacji projektów dotyczących dzieci pokonujących trudności
 • pomoc duszpasterska
 • opieka nad osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
 • wykonywanie rysunków i grafik, tworzenie prezentacji multimedialnych i modułów internetowych
 • obsługa muzyczna, zdjęciowa, multimedialna, programowa, nagłośnieniowa i rejestracyjna imprez
 • tworzenie, redakcja i korekta tekstów w jęz. polskim 
 • tłumaczenie tekstów z jęz. obcych
 • udział w działaniach grup artystycznych
 • nagrywanie materiałów radiowych 
 • pomoc w akcjach charytatywnych
 • praca fizyczna 
 • wspieranie projektów związanych z misją zagraniczną 

 Przekaż 1% dla CME

Rozlicz PIT z PITax.pl

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP